Sticky Banner
EN
VN
NGHIÊN CỨU XUẤT SẮC CỦA VINBRAIN ĐÃ ĐƯỢC CHẤP NHẬN TẠI HỘI NGHỊ BRITISH MACHINE VISION CONFERENCE (BMVC) NĂM 2022! Calendar 24/10/2022

VINBRAIN EXCELLENT RESEARCH ACCEPTED AT BRITISH MACHINE VISION CONFERENCE (BMVC) 2022!

In October 2022, VinBrain's excellent research was accepted at The British Machine Vision Conference (BMVC)...
View More
DRAID™ APPLIANCE CHINH PHỤC CÁC CHUYÊN GIA ĐẦU NGÀNH TẠI HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐIỆN QUANG 2022 Calendar 24/10/2022

DRAID™ APPLIANCE CHINH PHỤC CÁC CHUYÊN GIA ĐẦU NGÀNH TẠI HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐIỆN QUANG 2022

Ngày 8/10/2022, tại Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng 99 Hùng Vương, Q....
View More
VinBrain (Vingroup)’s DrAid™ Supporting Pulmonary and Oncology Care solution landing on Ferrum Health’s International AI Catalog Calendar 19/10/2022

VinBrain (Vingroup)’s DrAid™ Supporting Pulmonary and Oncology Care solution landing on Ferrum Health’s International AI Catalog

DrAid™ Teleradiology solution, a product of VinBrain (of Vingroup) is now officially listed on Ferrum...
View More
VINBRAIN KẾT HỢP CÙNG BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ TRIỂN KHAI SÂU RỘNG CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN. Calendar 14/10/2022

VINBRAIN COOPERATES WITH HUE CENTRAL HOSPITAL IMPLETELY IMPLEMENTED DIGITAL TRANSFORMATION AND DEVELOPMENT RESEARCH.

With the goal of solving more difficult problems in the medical field with AI technology...
View More
DrAid của VinBrain - Cánh chim đầu đàn mạnh mẽ trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia Calendar 10/10/2022

VINBRAIN - LEADING IN THE DIGITAL TRANSFORMATION OF HEALTH INDUSTRY

Our country is in a period of strong digital transformation. In tune with the general...
View More

Top

Share