EN
VN
VINBRAIN VÀ MICROSOFT HOA KỲ HỢP TÁC PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG Y TẾ Calendar 30/01/2023

A TURNING POINT IN VIETNAM’S HEALTHTECH: VINBRAIN ANNOUNCES COLLABORATION WITH MICROSOFT TO EXPAND AI-POWERED HEALTHCARE TO PATIENTS WORLDWIDE

VinBrain will collaborate with Microsoft in data sharing, product cross-validation, and product research & development.
View More
TRỌNG TÂM CỦA LỄ KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ GIỮA VINBRAIN VÀ ĐẠI HỌC TORONTO: Y TẾ PHẢI SỐ HÓA, THÔNG MINH VÀ TIẾN BỘ Calendar 19/12/2022

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING SIGNING CEREMONY BETWEEN VINBRAIN AND UNIVERSITY OF TORONTO: OPEN BOUNDARIES TO DEVELOP HEALTHTECH

Hanoi, December 9, 2022 ー A Memorandum of Understanding (MoU) was signed between VinBrain and...
View More
PUBLIC TALK: ENTREPRENEURSHIP Calendar 07/12/2022

PUBLIC TALK: ENTREPRENEURSHIP

On the occasion of the visit by the senior mission of the University of Toronto...
View More

Top

Share