EN
VN

International Partners

University Of TORONTO
The University of Toronto 
UcsanDiego
The University of California, San Diego
Stanford University
Stanford University
Window
Microsoft
NVIDIA
NVIDIA
Children's Hostpital Colorado Foundation
Children's Hospital Colorado
Golden Zanekka Public Co.,Ltd.
Golden Zanekka Public Co.,Ltd.
Ferrum Health

Local Partners

Bac Giang Lung Hospital
Bệnh viện Đa khoa huyện Kim
Kim Son District General Hospital
Bệnh viện Phổi Đồng Nai
Dong Nai Lung Hospital
Vu Quang District General Hospital
Hong Linh General Hospital
Sai Gon-Ha Tinh General Hospital
Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Hà Tĩnh
Ha Tinh General
Ha Tinh Rehabilitation Hospital
Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân
Nghi Xuan District Medical center
Bệnh viện Đa khoa Kỳ Anh
Ky Anh General Hospital
Bệnh viện Đa khoa Hồng Hà
Huong Son District General Hospital
Bệnh viện Đa khoa Thành phố Hà Tĩnh
Ha Tinh City General Hospital
Quang Ninh Lung Hospital
Hanoi Lung Hospital
Hanoi Lung Hospital
Thu Duc General Hospital
Thu Duc General Hospital
Ha Tinh Department of Health
Ha Tinh Department of Health
Ho Chi Minh City University of Medicine and Pharmacy Hospital
Ho Chi Minh City University of Medicine and Pharmacy Hospital
Bệnh viện Quận 11
District 11 Hospital   
Binh Dinh General Hospital
Binh Dinh General Hospital
Vinmec
Ministry of Health
Bộ y tế Ninh Bình
Hue Central Hospital
Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế
Hue University of Medicine and Pharmacy Hospital
Nam Dinh Lung Hospital
Nam Dinh Lung Hospital
Hai Phong Lung Hospital
Hai Phong Lung Hospital
Muong La General Hospital
Muong La General Hospital
Thai Nguyen Central General Hospital
Thai Nguyen Central General Hospital
Agricultural General Hospital
Agricultural General Hospital
Bệnh viện Trung Ương 108
Central Military Hospital 108
Vinmec
Dong Nai Department of Health
Bộ y tế đồng nai
Ninh Binh Department of Health
Vinmec
Lung National Hospital
Vinmec
Vinmec International Hospital
Vietnam - Korea General Clinic
Vietnam - Korea General Clinic

Top

Share