EN

International Partners

University Of TORONTO
UcsanDiego
Stanford University
Window
NVIDIA
Children's Hostpital Colorado Foundation

Local Partners

Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế
Sở Y Tế Hà Tĩnh
Ho Chi Minh City University of Medicine and Pharmacy Hospital
Vinmec
Bộ y tế Ninh Bình
Nam Dinh Lung Hospital
Bệnh viện Trung Ương 108
Hai Phong Lung Hospital
Bệnh viện Quận 11
Thu Duc General Hospital
Thai Nguyen Central General Hospital
Muong La General Hospital
Agricultural General Hospital
Binh Dinh General Hospital
Vinmec
Vietnam - Korea General Clinic
Vinmec
Bộ y tế đồng nai
Vinmec

Top