EN
VN

News

Tìm hiểu các ứng dụng của NLP trong y tế

TÌM HIỂU CÁC ỨNG DỤNG CỦA NLP TRONG Y TẾ

Calendar 15/11/2021
Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (natural language processing - NLP) là một nhánh của trí tuệ nhân tạo tập...

Events

Top

Chia sẻ