EN
VN

Mới cập nhật

Tài liệu khác

SDM: Phương thức tương xứng đồng dạng cho việc tự học nhanh ảnh X-quang
Chỉnh sửa báo cáo X quang tự động thông qua giọng nói
Sử dụng Trí tuệ nhân tạo trong việc đọc X-quang phổi để tầm soát bệnh Lao ở Việt Nam
VisualCheXbert: Giải quyết sự khác biệt giữa Nhãn Báo cáo X quang và Nhãn Hình ảnh
GOAL: Học tập tích cực trực tuyến trên gist-set để có chú thích hình ảnh X-quang ngực hiệu quả
ColorRL: Tô màu tăng cường cho Phân đoạn tự động
Hiệu chỉnh các hiện vật nhạy cảm của cảm biến MRI trong quét não: phương pháp học sâu có hướng dẫn giải phẫu 3D
XPGAN: Mạng lưới đối nghịch tạo ra hình chiếu ​​X-Ray để cải thiện phân loại hình ảnh COVID-19
CheXphoto: Hơn 10.000 ảnh và sự biến đổi của hình ảnh X-quang ngực để đo điểm chuẩn Độ bền của học sâu

Top

Chia sẻ