Sticky Banner
EN
VN

Demo Trực Tiếp

Vui lòng điền vào biểu mẫu và chúng tôi sẽ sớm liên hệ với bạn để sắp xếp một buổi giới thiệu trực tiếp.

Vui lòng nhập ngày mong muốn cho bản trình bày cá nhân của bạn tại đây.

Ngày

Các bài thuyết trình chỉ có sẵn vào các ngày trong tuần

Giờ

Vui lòng nhập thời gian từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều

Bản trình bày trực tuyến / tại chỗ

Vui lòng chọn một loại bản trình bày

Ứng dụng

Vui lòng chọn một chương trình phần mềm để trình diễn trực tuyến

Tôi đã hiểu về chính sách bảo mật. Tôi đồng ý rằng thông tin của tôi sẽ được lưu trữ cho mục đích liên hệ và giải đáp các thắc mắc. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình trong tương lai bất kỳ lúc nào bằng cách gửi email đến info@vinbrain.net

Top

Chia sẻ