EN
VN
Thực trạng

Thalassemia là một bệnh lý huyết học di truyền liên quan đến sự bất thường của huyết sắc tố, và là một bệnh máu di truyền phổ biến có chi phí điều trị cao trong lĩnh vực nghiên cứu y tế trên khắp thế giới.

Hospitals
Bệnh viện

Quá tải cho các bệnh viện tuyến trung ương. Chỉ có 17 bệnh viện thực hiện được xét nghiệm điện di huyết sắc tố, 17 tỉnh có thể làm xét nghiệm sức bền thẩm thấu hồng cầu.

Doctors
Bác sĩ

Chưa được trang bị đầy đủ kiến thức về bệnh, thiếu trang thiết bị, chẩn đoán còn rất đơn giản, sơ sài, chất lượng điều trị còn hạn chế.

Patients
Bệnh nhân

Chưa nhận thức hết về bệnh cũng như mức độ nguy hiểm của bệnh. Chi phí cho mỗi lần điều trị là gánh nặng cả đời, nhất là đối với các gia đình ở nông thôn và khu vực vùng sâu vùng xa.

Tính năng

Phiên bản máy tính dành cho bác sĩ
Checked

Đưa ra khuyến nghị về nguy cơ mang gen Thalassemia từ xét nghiệm thường quy (Tổng phân tích tế bào máu, Sinh hóa máu)

Checked

Đưa ra khuyến nghị về các nguyên nhân thiếu máu khác (Thiếu máu thiếu sắt, thiếu máu mang gen Thalassemia thể Alpha, Thiếu máu mang gen Thalassemia thể Beta) giúp nâng cao nhận thức và trình độ chuyên môn cho các cán bộ y tế

Checked

Tập trung dữ liệu giúp quản lý thông tin người mang gen Thalassemia trên toàn quốc

Lịch trình diễn Right

Phiên bản điện thoại cho người dân

Tự động nhận diện các chỉ số trong phiếu xét nghiệm để đưa ra khuyến nghị về nguy cơ mang gen Thalassemia

Trải nghiệm ngay

Top

Chia sẻ